top of page
7.png

Էսկիմո վանիլային, 70գ 

6.png

Էսկիմո ելակի համով, 70գ 

4.png

Էսկիմո շոկոլադե, 70գ 

5.png

Էսկիմո կրեմ-բրյուլե, 70գ 

24.png
23.png
22.png
21.png

Վանիլային, ջնարակված, բալի ջեմով և գետնանուշով, 90գ

Շոկոլադե, ջնարակված, կրեմ բրյուլեով և գետնանուշով, 90գ

Վանիլային, ջնարակված, կրեմ բրյուլեով և գետնանուշով, 90գ

Վանիլային, ջնարակված, կրեմ բրյուլեով և գետնանուշով, 90գ

10.png
11.png
8.png
9.png

Վանիլային, ջնարակված, ելակի ջեմի միջուկով, 70գ

Շոկոլադե, ջնարակված, կրեմ բրյուլեի միջուկով, 70գ

Վանիլային, ջնարակված,
բալի ջեմի միջուկով, 70գ

10.png

Շոկոլադե բատոն կրեմ-բրյուլեի միջուկով, 70գ․

11.png

Վանիլային բատոն ելակի միջուկով, 70գ․

9.png

Վանիլային բատոն բալի միջուկով, 70գ․

Վանիլային, ջնարակված, կրեմ բրյուլեի միջուկով, 70գ

8.png

Վանիլային բատոն կրեմ-բրյուլեի միջուկով, 70գ․

Untitled design (3).png
19.png
25.png
26.png

Վանիլային, շաքարային կոնի մեջ, ջնարակված, 60գ

Շոկոլադե, շաքարային կոնի մեջ, ջնարակված, 60գ

Վանիլային, վաֆլե բաժակի մեջ, 60գ

Շոկոլադե, վաֆլե բաժակի մեջ, 60գ

4.png
2.png
5.png
3.png

Վանիլային, շաքարային կոնի մեջ, 70գ

Շոկոլադե, շաքարային կոնի մեջ, 70գ

Կրեմ բրյուլե, շաքարային կոնի մեջ, 70գ

Ելակի համով, շաքարային կոնի մեջ, 70գ

7.png

Վանիլային ելակի ջեմով, շաքարային կոնի մեջ, 100գ

1.png

Շոկոլադե, շաքարային կոնի մեջ, 100գ

6.png

Ելակի համով, շաքարային կոնի մեջ, 100գ

2.png

Բրիկետ վանիլային, 100գ.

Untitled design (2).png

Վանիլային, 200գ

1.png

Բրիկետ շոկոլադե, 100գ.

Untitled design (1).png

Ելակի համով, 200գ

17.png

Կրեմ բրյուլե, 200գ

18.png

Շոկոլադե, 200գ

13.png

Վանիլային, 400գ

16.png

Շոկոլադե, 400գ

14.png

Ելակի համով, 400գ

15.png

Կրեմ բրյուլե, 400գ

bottom of page